Ask for là gì

     
If you say you couldn"t ask for someone or something better, you mean that that person or thing is the best of their type:


Bạn đang xem: Ask for là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú baocaobtn.vn.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Giá Trị Nội Tại (Intrinsic Value) Là Gì?

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baocaobtn.vn English baocaobtn.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Công nghệ tài chính