Bài tập tính tỷ lệ lạm phát

     

Bài 1: Trên bờ cõi một đất nước chỉ chế tạo 3 các loại sản phẩm: bánh quy, nhựa con đường với khoai phong tây. Giá cả (p) với sản lượng (q) của bọn chúng được cho vào bảng sau:SẢN PHẨM 1994 1995 1996 p q p q p qBánh quy 1 200 1.5 300 2.5 250Nhựa con đường 10 1000 12 1200 12.5 1300Khoách tây 1 200 2 300 2 400Chọn năm1994 làm năm cội.a/Tính chỉ số giá bán chi tiêu và sử dụng (CPI) mang đến năm 1995 và 1996 dựa trên nhì mặt tiêu dùng?b/ Tính chỉ số điều chỉnh lạm phát kinh tế theo GDP cho năm 1995 với 1996 ?c/ Tính Phần Trăm lạm phát kinh tế năm 1995 với 1996?Bài 2:Trên bờ cõi một non sông chỉ cấp dưỡng 3 các loại sản phẩm: táo, cam với thép. Giá cả (p) với sản lượng (q) của bọn chúng được cho vào bảng sau:SẢN PHẨM 2000 2001 2002 p q p q p qTáo 10 2 12 3 10 2Cam trăng tròn 5 25 4 30 6Thnghiền 100 10 100 12 1đôi mươi 15Chọn năm 2000 làm năm gốc.a/Tính chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng (CPI) cho năm 2001 cùng 2002 dựa trên nhì sản phẩm táo cùng cam?b/ Tính chỉ số điều chỉnh lạm phát kinh tế theo GDP?c/ Tính phần trăm lạm phát kinh tế năm 2001 với 2002?
Bạn đang xem: Bài tập tính tỷ lệ lạm phát

*
*Xem thêm: Lý Do Psg Là Gì ? Psg Là Viết Tắt Tên Của Clb Nào

Quý khách hàng đang coi ngôn từ tư liệu bài tập kinh tế vĩ mô - Chương thơm 3: Lạm vạc - Thất nghiệp, nhằm thiết lập tư liệu về vật dụng chúng ta cliông chồng vào nút ít DOWNLOAD làm việc trên
CHƯƠNG 3: LẠM PHÁT- THẤT NGHIỆPBài 1: Trên bờ cõi một đất nước chỉ chế tạo 3 nhiều loại sản phẩm: bánh quy, vật liệu nhựa đường và khoách tây. Giá cả (p) và sản lượng (q) của bọn chúng được đến trong bảng sau:SẢN PHẨM199419951996pqpqpqBánh quy12001.53002.5250Nhựa đường10100012120012.51300Khoai phong tây120023002400Chọn năm1994 có tác dụng năm nơi bắt đầu.a/Tính chỉ số giá chi tiêu và sử dụng (CPI) mang đến năm 1995 với 1996 dựa vào hai phương diện tiêu dùng?b/ Tính chỉ số kiểm soát và điều chỉnh lạm phát kinh tế theo GDP.. đến năm 1995 và 1996 ?c/ Tính tỷ lệ lạm phát năm 1995 và 1996?Bài 2:Trên khu vực một giang sơn chỉ cung ứng 3 các loại sản phẩm: táo bị cắn dở, cam với thnghiền. Giá cả (p) cùng sản lượng (q) của chúng được mang lại vào bảng sau:SẢN PHẨM200020012002pqpqpqTáo102123102Cam205254306Thép100101001212015Chọn năm 2000 có tác dụng năm gốc.a/Tính chỉ số giá bán tiêu dùng (CPI) đến năm 2001 và 2002 dựa trên hai mặt hàng táo bị cắn dở với cam?b/ Tính chỉ số điều chỉnh lạm phát kinh tế theo GDP?c/ Tính Xác Suất mức lạm phát năm 2001 và 2002?Bài 3:Cho biết chỉ số giá bán tiêu dùng (CPI) của toàn quốc, Pháp với Ý được mang đến vào bảng tiếp sau đây.a/ Tính phần trăm lạm phát (thep tháng hoặc theo năm) ngơi nghỉ những non sông trên?b/ So sánh xu nạm lạm phát giữa Pháp với Ý trong thập niên 1980?VIỆT NAMPHÁPÝThángCPI%LPNămCPI%LPNămCPI%LP1684,9198065,6198047,32710,9198173,4198155,83724,4198279,7198265,04742,5198383,4198374,65761,8198487,5198482,66777,8198592,8198590,27805,8198696,0198695,58851,8198710019871009891,81988104,9198810510948,91989113,11989111,6111022,9----121112,9----Bài 4:Dùng đồ vật thị tổng cung với tổng cầu theo giá đựng trình diễn sự chuyển đổi của giá bán cùng tổng sản lượng khi:a/ Giá nguyên liệu nhập tăng?b/ nhà nước tăng đầu tư chi tiêu cho quốc phòng?c/ Lúa bị thất bát trong lúc sản lượng của các loại thành phầm không giống không đổi?Bài 5:Cho số liệu sau đây:Chỉ tiêu199020032004GNPhường danh nghĩa (GNPn)450700730Chỉ số điều chỉnh mức lạm phát theo GNP100120125a/Tính GNP.. thực tế năm 2003 với 2004 theo giá bán năm 1990?b/ Tính tốc độ lớn lên kinh tế tài chính và Phần Trăm mức lạm phát năm 2004?Bài 6:Cho biết tiêu chuẩn của non sông X được cho nlỗi sau:Chỉ tiêu199319971998GNPhường danh nghĩa (triệu USD)300030805000Chỉ số giá chỉ (%)200140250Dân số (ndại người)100010201150a/Tính GNPhường thực tiễn mang lại từng năm?b/Tính tốc độ lớn mạnh kinh tế tài chính của năm 1998 đối với năm 1997?c/ Tính vận tốc phát triển tài chính của năm 1998 đối với năm 1993?d/ Tính vận tốc tăng trưởng bình quân từ thời điểm năm 1993 đến năm 1998?e/ Tính GNP danh nghĩa trung bình đầu người?f/ Từ hiệu quả câu (e) có thể Kết luận rằng nấc sinh sống mức độ vừa phải năm 1998 cao hơn năm 1997 giỏi không?g/Nếu như GNPhường trung bình đầu fan cua tổ quốc Z vào khoảng thời gian 1998 là 2500 USD thì giữa X cùng Z mức sống vừa đủ ở chỗ nào cao hơn?BÀI GIẢI Bài 1: a. Tính chỉ số giá bán tiêu dùng (CPI) mang đến năm 1995 cùng năm 1996 dựa vào hai khía cạnh tiêu dùng?* Năm 1995:x100 = Kết luận: Giá sản phẩm hoá tiêu dùng năm 1995 cao hơn nữa năm nơi bắt đầu là 175%* Năm 1996:Tương tự, chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng năm 1996 là:x100 = x100Kết luận: Giá hàng hoá tiêu dùng năm 1996 cao hơn nữa năm gốc là 225%b. Tính chỉ số kiểm soát và điều chỉnh lạm phát kinh tế theo GDP?* Năm 1995:Kết luận: chỉ số kiểm soát và điều chỉnh mức lạm phát năm 1995 là 122,6%* Năm 1996:Kết luận: chỉ số điều chỉnh lạm phát năm 1996 là 129,5%c. Tỷ lệ mức lạm phát năm 1995 với năm 1996:* Năm 1995:Vì năm 1994 là năm cội nên: CPI1994 = 100% xuất xắc (CPI1994 = 1)Kết luận: phần trăm lạm phát kinh tế năm 1995 (đối với năm 1994) là 75%.* Năm 1996:Kết luận: xác suất mức lạm phát năm 1996 (so với năm 1995) là 28.6%.Bài 2:a. Tính chỉ số giá chi tiêu và sử dụng (CPI) cho năm 2001 với năm 2002 dựa trên nhì mặt hàng táo bị cắn dở với cam ?* Năm 2001:x100 = Kết luận: Giá sản phẩm hoá tiêu dùng năm 2001 cao hơn nữa năm nơi bắt đầu là 124,2%* Năm 2002:x100 = Kết luận: Giá sản phẩm hoá tiêu dùng năm 2002 cao hơn nữa năm cội là 141,7%b. Tính chỉ số kiểm soát và điều chỉnh mức lạm phát theo GDP.. năm 2001 với 2002?* Năm 2001:Kết luận: chỉ số kiểm soát và điều chỉnh lạm phát kinh tế năm 200một là 101,98%* Năm 2002:Kết luận: chỉ số kiểm soát và điều chỉnh lạm phát năm 2002 là 121,95%c. Tính phần trăm mức lạm phát năm 2001 với 2002 ?* Năm 2001:Vì năm 2000 là năm cội nên: CPI2000 = 100% tuyệt (CPI2000 = 1)Kết luận: xác suất lạm phát năm 2001 (đối với năm 2000) là 24,2%.* Năm 2002:Kết luận: phần trăm lạm phát kinh tế năm 2002 (đối với năm 2001) là 14,1%.Bài 3:Việt NamPhápÝThángCPI%LPNămCPI%LPNămCPI%LP1684,90198065.60198047.302710,93,80198173.411,89198155.817,973724,41,90198279.78,58198265.016,494742,52,50198383.44,64198374.614,775761,82,60198487.54,92198482.610,726777,82,10198592.86,06198590.29,207805,83,60198696.03,45198695.55,888851,85,7119871004,1719871004,719891,84,701988104.94,9019881055,0010948,96,401989113.17,821989111.66,29111022,97,80----121112,98,80----Bài 5:a. Tính GNPhường thực tiễn năm 2003 cùng 2004? * Năm 2003:Năm 1990 được lựa chọn là năm cội. GNPhường thực tiễn năm 2003 là:Kết luận: GNP thực tế của năm 2003 là 583.* Năm 2004:Kết luận: GNPhường thực tiễn của năm 2004 là 584.b. Tính tốc độ vững mạnh kinh tế tài chính với tỷ lệ lạm phát 2004Tốc độ vững mạnh tài chính năm 2004 là:Kết luận: tốc độ tăng trưởng kinh tế tài chính của năm 2004 là 0,17%Tỷ lệ mức lạm phát của năm 2004: Kết luận: tỷ lệ lạm phát kinh tế năm 2002 so với năm 1995 là 4,17%.Bài 6:a. Tính GNPhường thực tế cho từng năm* Năm 1993:GNP thực tế năm 1993 là:Kết luận: GNP thực tế của năm 1993 là 1500 triệu USD.* Năm 1997:GNP. thực tiễn năm 1997 là:Kết luận: GNP thực tiễn của năm 1997 là 2200 triệu USD.* Năm 1998:GNP thực tế năm 1998 là:Kết luận: GNPhường thực tiễn của năm 1998 là 2000 triệu USD.b. Tốc độ phát triển kinh tế tài chính của năm 1998 so với năm 1997Kết luận: Tốc độ tăng trưởng tài chính năm 1998 là -9,1%, nghĩa là nền tài chính non sông này hiện giờ đang bị suy thoái và khủng hoảng (vận tốc lớn lên tài chính âm).c. Tốc độ phát triển tài chính của năm 1998 so với năm 1993Kết luận: Tốc độ phát triển kinh tế năm từ thời điểm năm 1993 mang đến năm 1998 là 33,3%, nghĩa là nền tài chính non sông này trong 6 năm lớn mạnh 33,3%d.Tốc độ lớn lên bình quuân từ thời điểm năm 1993 đến năm 1998Kết luận: Tốc độ vững mạnh tài chính trung bình từ năm từ năm 1993 cho năm 1998 là 5,9%, e. Tính GDPhường danh nghĩa trung bình đầu người? * Năm 1990:Kết luận:Thu nhập bình quân mọi cá nhân năm 1993 là 3000 USD * Năm 1997:Kết luận:Thu nhập bình quân mọi cá nhân năm1997 là 3.019 USD * Năm 1998:Kết luận:Thu nhập trung bình mỗi người năm 1998 là 4.347 USD f. Từ công dụng câu (e) có thể Kết luận rằng nút sống trung bình năm 1998 cao hơn nữa năm 1997 tuyệt không?Dù GNPhường trung bình đầu tín đồ của năm 1998 cao hơn GNP.. bình quân đầu bạn năm1997 tuy vậy ta cần yếu Kết luận nút sinh sống trung bình của một fan dân của giang sơn kia năm 1998 xuất sắc rộng năm 1997 vì chưng chỉ số GDP chỉ phản ảnh mức thu nhập cá nhân của người dân năm 1998 cao hơn nữa so với năm 1997, không đề đạt mức sinh sống.g. Nếu như GNP. trung bình đầu tín đồ của nước nhà Z vào khoảng thời gian 1998 là 2.500 USD thì thân X với Z mức sống vừa phải ở đâu cao hơn nữa ?GDP của non sông X năm 1998 là 4347 USD/người/năm to hơn GDP của tổ quốc Z năm 1998 là 2500 USD/người/năm, ta hoàn toàn có thể Tóm lại thu nhập mức độ vừa phải trên đầu người của đất nước X cao hơn quốc gia Z mà lại cần yếu Tóm lại nút sống trung bình ở nước nhà như thế nào cao hơn vì chưng vấn đề đó còn tùy trực thuộc vào sức mua của đồng xu tiền của hai giang sơn (tiêu chí PPP), chế độ an sinh thôn hội của nhị nước nhà khác nhau, nguồn tính toán thù GDP, cơ chế an sinh buôn bản hội của cơ quan chính phủ.

Chuyên mục: Công nghệ tài chính