Cách chia 4 chữ số cho 1 chữ số

     

Tân oán lớp 4 phân tách cho số bao gồm 2 chữ số học sinh tiếp tục được làm thân quen với phép tính chia và các bài xích tập vận dụng của phxay phân tách.Bài học tập này baocaobtn.vn liên tục cung cấp những kỹ năng giữa trung tâm, bài xích tập áp dụng của toán lớp 4 chia mang lại số gồm 2 chữ số. Prúc huynh vàhọc sinh thuộc tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Cách chia 4 chữ số cho 1 chữ số

1. Ôn tập cách phân tách mang đến số có 1 chữ số

*

Thực hiện nay phnghiền phân chia theo đồ vật tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phxay phân chia - nhân - trừ.

2 phân tách 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không chia được đến 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang đến số tất cả 2 chữ số

2.1. ví dụ như 1. Phép phân tách gồm số dư

*

Thực hiện tại phxay phân chia theo sản phẩm từ tự trái qua bắt buộc.

Áp dụng 3 bước: phxay chia - nhân - trừ.

20 chia 14 được một, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phxay phân chia này là phnghiền phân tách không còn.

Xem thêm: Nicehash Là Gì - Làm Thế Nào Để Kết Nối Nicehash Với Binance Pool

2.2. lấy một ví dụ 2. Phxay phân chia gồm số dư

*

Thực hiện phnghiền phân tách theo trang bị từ bỏ trường đoản cú trái qua đề nghị.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phxay phân tách cho số có 2 chữ số

Những lưu ý Lúc tiến hành phép chia số bao gồm nhị chữ số

Phnghiền chia không còn là phnghiền phân chia có số dư bằng 0

Phnghiền phân tách có dư là phnghiền phân tách tất cả số dư khác 0

Phxay phân tách có dư thì số dư luôn nhỏ tuổi rộng số chia

3. Ôn tập sản phẩm và lớp bên trong số từ nhiên

*

Hàng 1-1 trăm, hàng chục, sản phẩm đơn vị chức năng vừa lòng thành lớp solo vịHàng trăm ngàn, hàng chục nghìn, hàng ngàn đúng theo thành lớp nghìn

4. bài tập áp dụng toán thù lớp 4 phân chia mang đến số bao gồm 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà hằng ngày con kê đẻ được 3000 trứng chia thành những tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi bao gồm từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân chia hết

*

205 phân chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 203đôi mươi : 72 = 285 là phnghiền phân tách hết

*

168 phân chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 chia 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 phân tách 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phxay phân chia không còn.

Bài 2:

*

56 chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phnghiền phân chia tất cả số dư

*

205 chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép phân tách bao gồm số dư

*

228 phân tách 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân tách 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 phân chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép phân tách gồm số dư

*

459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không phân tách được đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân chia 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 ko phân tách không còn viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phnghiền chia tất cả số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo luật lệ ưu tiên: phnghiền nhân chia trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ gồm phxay nhân, phân tách thì triển khai vật dụng trường đoản cú trường đoản cú trái qua buộc phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Hàng ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày con gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính cùng tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn uống trái công ty Bác Tư tất cả 800 cây ăn uống trái những một số loại được tdragon vào 16 sản phẩm. Hỏi mỗi hàng có từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học giỏi toán thù lớp 4 chia mang đến số có 2 chữ số, học viên cần được chịu khó làm cho bài bác tập nhằm thành thạo công việc tính phép chia. Tiếp tục theo dõi baocaobtn.vn sẽ được cung ứng thêm những kỹ năng và kiến thức hữu ích nhé.


Chuyên mục: Công nghệ tài chính