Cách xác định tỷ giá mua và tỷ giá bán

     

Hướng dẫn thông thường về tỷ giá bán hối hận đoái và chênh lệch tỷ giá chỉ đối hoái được chỉ dẫn tại điều 69 – Tài khoản 413, Thông tư 200/2014/TT-BTC nhỏng sau:

1. Quy định thông thường về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

1.1.

Bạn đang xem: Cách xác định tỷ giá mua và tỷ giá bán

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinch từ việc trao đổi thiết thật hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang trọng đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái sự khác biệt. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinh trong các trường hợp:

– Thực tế cài đặt bán, trao đổi, thanh hao toán các quy trình tởm tế phát sinc bằng ngoại tệ trong kỳ (chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện);

– Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tiền giấy (chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện);

– Chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ thanh lịch Đồng Việt Nam.

1.2. Các loại tỷ giá hối đoái (tiếp sau đây phát âm tắt là tỷ giá) sử dụng trong kế toán

Các doanh nghiệp có quy trình gớm tế phát sinch bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo một solo vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, hoặc 1-1 vị tiền tệ chuẩn xác sử dụng vào kế toán. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam phải căn cứ vào:

– Tỷ giá giao dịch thực tế;

– Tỷ giá ghi sổ kế toán.


Thương Mại & Dịch Vụ Kế toánQuảng Cáo

lúc xác định nghĩa vụ thuế (kê knhì, quyết toán và nộp thuế), doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của pháp luật về thuế.


Tổng đúng theo điểm new TT 200/2014/TT-BTC về chế độ kế tân oán DN

1.3. Ngulặng tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:

a) Tỷ giá giao dịch thiết thực đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinch trong kỳ:

– Tỷ giá giao dịch thiết thực lúc mua bán ngoại tệ (hợp đồng download bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi): Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng cài, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương thơm mại;

– Trường hợp hợp đồng ko quy định tỷ giá tkhô hanh toán thì doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo nguyên ổn tắc:

+ Tỷ giá giao dịch thiết thực khi góp vốn hoặc nhận vốn góp: Là tỷ giá sở hữu ngoại tệ của ngân hàng chỗ doanh nghiệp mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tứ tại ngày góp vốn;

+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá download của ngân hàng thương mại chỗ doanh nghiệp sai khiến quý khách hàng tkhô hanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;

+ Tỷ giá giao dịch thiết thật khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng tmùi hương mại chỗ doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinch.

+ Đối với các giao dịch cài đặt sắm tài sản hoặc các khoản đưa ra phí được thanh hao toán ngay lập tức bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả), tỷ giá giao dịch thiết thực là tỷ giá cài đặt của ngân hàng thương thơm mại khu vực doanh nghiệp thực hiện thanh khô toán.

b) Tỷ giá giao dịch thực tế lúc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính: Là tỷ giá công bố của ngân hàng thương thơm mại chỗ doanh nghiệp thường xuim có giao dịch (vì doanh nghiệp tự lựa chọn) theo nguim tắc:

– Tỷ giá giao dịch thiết thật Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là tài sản: Là tỷ giá cài ngoại tệ của ngân hàng thương mại vị trí doanh nghiệp thường xuyên ổn có giao dịch tại thời điểm lập Báo cáo tiền của. Đối với các khoản ngoại tệ giữ hộ ngân hàng thì tỷ giá thiết thực Lúc đánh giá lại là tỷ giá mua của chính ngân hàng chỗ doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ.

– Tỷ giá giao dịch thực tế Lúc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả: Là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại tại thời điểm lập Báo cáo tài chính;

– Các solo vị vào tập đoàn được áp dụng bình thường một tỷ giá vì chưng Công ty mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinc từ các giao dịch nội bộ.

1.4. Nguim tắc xác định tỷ giá ghi sổ: Tỷ giá ghi sổ gồm: Tỷ giá ghi sổ thiết thực đích danh hoặc tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập).

– Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh: Là tỷ giá khi thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản ký cược, ký quỹ hoặc tkhô giòn toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, được xác định theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc tại thời điểm đánh giá lại cuối kỳ của từng đối tượng.

– Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại mặt Có tài khoản tiền Khi thanh khô toán tiền bằng ngoại tệ, được xác định bên trên cơ sở rước tổng giá trị được phản ánh tại mặt Nợ tài khoản tiền phân chia mang đến số lượng ngoại tệ thực có tại thời điểm tkhô hanh toán.


1.5. Nguyên tắc áp dụng tỷ giá vào kế toán

a) khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm giao dịch phát sinch được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với:

– Các tài khoản phản ánh lệch giá, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có tương quan đến lệch giá nhận trước hoặc giao dịch nhận trước tiền của người tiêu dùng thì doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trmong được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trmong của khách hàng (ko áp dụng theo tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm ghi nhận lợi nhuận, thu nhập).

Xem thêm: Chơi Hụi Là Như Thế Nào - Chơi Hụi Là Gì Và Có Nên Chơi Hụi Không

– Các tài khoản phản ánh chi phí đem tới, kinh doanh, đưa ra phí khác. Riêng trường hợp phân vùng khoản bỏ ra phí trả trước vào bỏ ra phí sản xuất, marketing trong kỳ thì chi phí được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm trả trcầu (ko áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận bỏ ra phí).

– Các tài khoản phản ánh tài sản. Riêng trường hợp tài sản được thiết lập có tương quan đến giao dịch trả trcầu mang đến người bán thì giá trị tài sản tương ứng với số tiền trả trcầu được áp dụng tỷ giá giao dịch thiết thực tại thời điểm trả trmong đến người bán (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận tài sản).

– Tài khoản loại vốn chủ sở hữu;

– Bên Nợ các TK phải thu; Bên Nợ các TK vốn bằng tiền; Bên Nợ các TK phải trả lúc phát sinch giao dịch trả trmong tiền mang lại người bán.

– Bên Có các TK phải trả; Bên Có các TK phải thu lúc phát sinc giao dịch nhận trước tiền giấy người mua;

b) Lúc phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ thiết thật đích danh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với các loại tài khoản sau:

– Bên Có các TK phải thu (ngoại trừ giao dịch nhận trcầu tiền tài người mua); Bên Nợ TK phải thu Khi tất toán khoản tiền nhận trcầu của quý khách vị đã chuyển giao phẩm vật, hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ, khối lượng được nghiệm thu; Bên Có các TK khoản ký cược, ký quỹ, đưa ra phí trả trước;

– Bên Nợ các TK phải trả (ngoại trừ giao dịch trả trmong tiền mang đến người bán); Bên Có TK phải trả lúc tất toán khoản tiền ứng trmong mang lại người bán vày đã nhận được sản vật, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, nghiệm thu khối lượng.

– Trường hợp vào kỳ phát sinch nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ với cùng một đối tượng thì tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh đến từng đối tượng được xác định bên trên cơ sở bình quân gia quyền di động của các giao dịch với đối tượng đó.

c) Khi thực hiện tkhô giòn toán bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán ở bên Có các TK tiền.

1.6. Ngulặng tắc xác định các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ: Là các tài sản được thu hồi bằng ngoại tệ hoặc các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ có thể bao gồm:

a) Tiền mặt, các khoản tương đương tiền, tiền nhờ cất hộ có kỳ hạn bằng ngoại tệ;

b) Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có nơi bắt đầu ngoại tệ, ngoại trừ:

– Các khoản trả trmong cho người bán và các khoản đưa ra phí trả trmong bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc cú về việc người bán ko thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ phải nhận lại các khoản trả trước bằng ngoại tệ thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ.

– Các khoản người mua trả tiền trước và các khoản doanh thu nhận trmong bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng vững chắc về việc doanh nghiệp ko thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và sẽ phải trả lại các khoản nhận trước bằng ngoại tệ mang lại quý khách hàng thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ.

c) Các khoản đi vay, giải ngân cho vay dưới mọi hình thức được quyền thu hồi hoặc có nghĩa vụ hoàn trả bằng ngoại tệ.

d) Các khoản để cọc, ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ; Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải hoàn trả bằng ngoại tệ.


*

Hướng dẫn tầm thường về tỷ giá bán theo Thông tứ 200


2. Nguyên ổn tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

a) Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi ngulặng tệ bên trên sổ kế toán đưa ra tiết các tài khoản: Tiền mặt, tiền gởi Ngân hàng, tiền sẽ chuyển, các khoản phải thu, các khoản phải trả.

b) Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay lập tức vào lệch giá hoạt động tiền bạc (nếu lãi) hoặc bỏ ra phí tiền của (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinc.Riêng khoản chênh lệch tỷ giá vào giai đoạn trcầu hoạt động của các doanh nghiệp vày Nhà nmong nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định tởm tế vĩ mô, bình an, quốc phòng được tập hợp, phản ánh trên TK 413 và được phân bố dần vào doanh thu hoạt động tiền bạc hoặc bỏ ra phí tài chính Khi doanh nghiệp đi vào hoạt động theo nguyên tắc:

– Khoản lỗ tỷ giá lũy kế trong giai đoạn trcầu hoạt động được phân bổ trực tiếp từ TK 413 vào bỏ ra phí tài chính, ko thực hiện kết chuyển trải qua TK 242 – chi phí trả trước;

– Khoản lãi tỷ giá lũy kế vào giai đoạn trước hoạt động được phân vùng trực tiếp từ TK 413 vào lợi nhuận hoạt động tiền của, không thực hiện kết chuyển trải qua TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện;

– Thời gian phân bổ thực hiện theo quy định của pháp luật đối với loại hình doanh nghiệp vị Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Riêng số phân bố khoản lỗ tỷ giá tối tphát âm vào từng kỳ phải đảm bảo không nhỏ rộng mức lợi nhuận trmong thuế trmong lúc phân bổ khoản lỗ tỷ giá (sau thời điểm phân bố lỗ tỷ giá, lợi nhuận trmong thuế của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng không).

c) Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thiết thật tại tổng cộng các thời điểm lập Báo cáo tiền tài theo quy định của pháp luật. Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng công cụ tiền của để dự phòng rủi ro hối đoái thì không được đánh giá lại các khoản vay mượn, nợ phải trả có nơi bắt đầu ngoại tệ đã sử dụng công cụ tiền của để dự phòng rủi ro hối đoái.

d) Doanh nghiệp không được vốn hóa các khoản chênh lệch tỷ giá vào giá trị tài sản dở dang.


Chuyên mục: Công nghệ tài chính