Centurion là gì

     

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú baocaobtn.vn.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: Centurion là gì

They believed they were playing a role as centurions in our society against all the dark forces seeking to lớn subvert our society.
When therefore those soldiers saw it, they awakened the centurion & the elders, for they too were close by keeping guard.
It would take a ranker a median of 16 years just lớn reach centurion-rank và probably the same again lớn reach "primus pilus".
Within each cohort, each of its six "centuriae", and thus of its commanding centurion, was likewise ranked.
As they mostly rose from the ranks, centurions are compared khổng lồ modern sergeants-major, the most senior officers without a commission.
He has a few centurions under him, but he sees them as distractions và rivals rather than as students.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu hiện quan điểm của những biên tập viên baocaobtn.vn baocaobtn.vn hoặc của baocaobtn.vn University Press tốt của những công ty trao giấy phép.
*Xem thêm: Doanh Nhân Nguyễn Thanh Phượng Ly Dị Nguyen Bao Hoang, Lai Lịch Henry Nguyen Con Rể

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baocaobtn.vn English baocaobtn.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Công nghệ tài chính