Công thức tính wacc

     

WACC là ngân sách sử dụng vốn được doanh nghiệp lớn tính toán dựa vào tỷ trọng các loại vốn cơ mà doanh nghiệp thực hiện. Vốn của người tiêu dùng bao gồm: cổ phần thường xuyên, CP ưu đãi, trái phiếu và các khoản nợ lâu dài khác.

Bạn đang xem: Công thức tính wacc

WACC được tính toán nhỏng sau:

WACC = (E/V)*Re + (D/V)*Rd *(1-Tc)

Trong đó: Re = chi phí sử dụng vốn cổ phần Rd = chi phí áp dụng nợ vay E  = giá trị vốn chủ cài D = quý hiếm nợ vay của chúng ta V = (E+D) = Tổng vốn lâu năm của bạn Tc = thuế suất thuế các khoản thu nhập công ty.

Xem thêm: 4 Cách Kiểm Tra Cứu Thông Tin Thanh Toán Hd Saison Online Nhanh Nhất

Ví dụ thực tế CP PLC năm 2017 sẽ tiến hành xác định nhỏng sau:

Theo Tiêu chuẩn chỉnh kế toán toàn quốc, vốn công ty download của công ty bao hàm vốn cổ phần, thặng dư vốn, ROI chưa phân phối và những quỹ. Ngoại trừ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, những quỹ này (ví dụ như quỹ phúc lợi với khen thưởng, quỹ chi tiêu cùng phát triển, quỹ dự trữ chênh lệch tỷ giá) thực chất không ở trong về chủ tải. Do vậy, Lúc tính vốn công ty cài đặt, ta bắt buộc thải trừ các quỹ này ra.

Do vấn đề so sánh tổ chức cơ cấu vốn của PLC được nhờ vào report tài thiết yếu đúng theo tuyệt nhất (từ bỏ chủ thể người mẹ cùng những đơn vị con) nên trong vốn chủ sở hữu, ta còn có ích ích cổ đông thiểu số.

Vốn chủ sở hữu PLC thời điểm cuối năm 2017 = E = Vốn cổ phần + Thặng dư vốn – Cổ phiếu quỹ + Lợi nhuận chưa phân pân hận + vốn khác nằm trong chủ download = 984,98 tỷ đồng

*
*

(*) Đây là nghiên cứu của GS Aswath Damodaran được trình bày bên trên trang http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/


Chuyên mục: Công nghệ tài chính