Dice là gì

     
a small cube (= object with six equal square sides) with a different number of spots on each side, used in games involving chance:


Bạn đang xem: Dice là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú baocaobtn.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


two small cubes (= square, box-shaped solids) that are the same, each with a different number of spots on each of its six sides, used in games
Given such a momentous increase in air traffic, is it not dicing with death to lớn privatise air traffic control?
At 100 ft & 500 mph the only response can be a reflex response, & reflexes can be developed otherwise than by dicing with death.
I understvà that five ambulance services and one fire brigade wear diced cap bands, but that these are of a different colour from those worn by the police.
In every turn, each player rolls a die & progresses on the board, which usually has branching paths.
In turn, each player roles a single die và moves at least one space & at most that many spaces around the board.
Các ý kiến của những ví dụ không mô tả cách nhìn của các biên tập viên baocaobtn.vn baocaobtn.vn hoặc của baocaobtn.vn University Press tuyệt của các công ty cấp giấy phép.
*Xem thêm: Top 1# Vay Theo Bảo Hiểm Nhân Thọ Lãi Suất Thấp, Top 1# Vay Theo Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baocaobtn.vn English baocaobtn.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Công nghệ tài chính