Định mức nguyên vật liệu là gì

     

Để đem lại được sản phẩm A bán ra nơi buôn bán tiêu thụ trong và ngoài nmong cần có những công đoạn đem tới đúng theo quy trình. Với kế toán để tính được giá thành của một sản phẩm cần tuân thủ theo trình tự nghiệp vụ làm cụ thể trong đó bước xây dựng định mức vật liệu là rất quan tiền trọng.

*

baocaobtn.vn xin chia sẽ mẫu định mức nguim vật liệu để các người mua làm kế toán tsay đắm khảo.

Tiêu Đề dòng: Là quy định đến các mã thành phẩm

Tiêu đề cột: Là quy định mang đến các mã vật tư


NỘI DUNG CHÍNH


1. Ví dụ về cách xây dựng định mức nguyên ổn vật dụng liệu

Phần định mức này người dùng phải hỏi bộ phận kỹ thuật mới chính xác

Để đem đến ra 1 phẩm vật có Mã : ADMIN01 cần cụ thể các mã vật bốn sau

+ 900 mét chỉ M900

+ 14 chiếc cúc đính

+ 02 đệm vai

+ 01 Mex vải

+ 01 Mex giấy

+ 01 Nhãn Hiệu

+ 1,8 mét vải dạ

+1,8 Mét vải lót pin trắng

2. Mẫu định mức nguyên vật liệu xây dựng tyêu thích khảo

BẢNG TÍNH ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT NĂM 2013
STTMã VTTên NVLĐVTMã Sản phẩm
ADMIN01ADMIN02AOSMNU01AOVESTN01AOVESTN02AOVESTNU01JUYPNU01QUAN01QUAN02QUANNU01
1234567891011121314
1BANGCAPBăng cạpMét       1.001.001.00
2CHI01Chỉ M900Mét900.00800.00600.00800.001,000.00700.00700.00700.00700.00650.00
3CUC01CúcCái14.0014.006.0014.0014.0014.002.002.002.002.00
4DEMVAI01Đệm vai S10 màu sắc trắngCái  2.00 2.002.00    
5DEMVAI02Đệm vai S11 màu sắc trắngCái2.002.00 2.00      
6KATE01Ka cơ 3436 kẻ hoa MNK 1.55AMét      0.900.80 0.65
7KATE02Ka cơ chéo hoaMét        0.80 
8KHOA01Khóa sử dụng mang lại quần thườngCái      1.001.001.00 
9KHOA02Khóa cần sử dụng mang đến quần CPLETCái         1.00
10MEX01Mex giấyMét1.001.000.801.201.201.000.50   
11MEX02Mex vảiMét1.001.000.801.001.000.80 1.001.001.00
12NHANHIEUNhãn hiệuCái1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
13VDA01Vải da nhiều loại mỏngMét1.80  0.200.200.20    
14VDA02Vải domain authority các loại dàyMét 1.10        
15VLOT01Vải lót pin trắngMét1.801.80 1.50 1.30    
16VLOT02Vải lót pin đenMét      0.900.700.700.70
17VTSY01Vải tuýt suy giá bán 250Mét    1.801.701.00 1.201.20
18VTSY02Vải tuýt suy giá bán 300Mét   1.80   1.20  
19VAITHO01Vải thô các loại 1Mét  1.20       


Chuyên mục: Công nghệ tài chính