Equity là gì? những ý nghĩa của equity

     
Equity - Vốn chủ sở hữu là trạng thái vốn bên trên tài khoản vào thời điểm hiện tại. Equity bao gồm lợi nhuận cùng thất bại lỗ trên những lệnh mở tại thời điểm tính toán thù chỉ số này.

Bạn đang xem: Equity là gì? những ý nghĩa của equity

Chi tiết
" href="https://www.baocaobtn.vn/glossary/equity/">Equity là gì? Tại sao Equity lại biến động liên tục trong quá trình lệnh Forex, CFDs được mở cùng phương pháp tính Equity – Vốn chủ sở hữu thế như thế nào mang lại bao gồm xác?

Sự biến động của Vốn chủ sở hữu vào suốt quá trình lệnh mở tác động rất lớn đến tư tưởng của đơn vị đầu tư. Đặc biệt là những công ty đầu tư mới, họ gần như bị thôi miên nếu như lệnh giao dịch đang bao gồm lợi nhuận.

Cảm giác tài khoản tăng lên lập cập và mỗi ngày bao gồm thể kiếm được hàng ngàn đô la chính là mồi lửa đã đốt cháy biết bao tài khoản của đơn vị đầu tư.

Hiểu rõ Equity là gì, bản chất Khi vốn tăng giảm và biến động ko ngừng để loại bỏ rủi ro đến từ việc lạm dụng vốn sẽ giúp bên đầu tư vững tiến thưởng và nên tránh được việc Cháy tài khoản
Cháy tài khoản giao dịch Forex là một thuật ngữ được những công ty đầu tư Việt Nam sáng tạo. Cháy tài khoản giao dịch là tình trạng các công ty đầu tư sử dụng thừa hạn mức Leverage (đòn bẩy) để giao dịch với Khối lượng lớn (Big Lot Size) dẫn tới tài khoản bị Stop Out với không hề vốn để giao dịch.

Chi tiết
" href="https://www.baocaobtn.vn/glossary/chay-tai-khoan/">cháy tài khoản


NỘI DUNG CHÍNH

Cách tính Equity trên tài khoản Margin Trading

Equity là gì?

Tđắm say số Equity vào tài khoản Forex, CFDs được hiểu là Vốn chủ sở hữu, đại diện mang đến giá bán trị hiện tại của tài khoản Margin
Margin - Ký quỹ là số tiền mà bên môi giới giữ của bên giao dịch để đảm bảo cho các lệnh mở. Tất cả công cụ giao dịch được phân thành những đội ký kết quỹ. Theo đó, mức ký quỹ được xác định dựa bên trên đội ký quỹ và khối lượng lệnh mở cũng như loại tài khoản. Bạn gồm thể tìm kiếm hiểu công cụ giao dịch thuộc đội ký quỹ làm sao tại mục "Chi tiết hợp đồng".

Xem thêm: Bí Mật Về Đoàn Xe Hộ Tống Tổng Thống Mỹ Donald, Thượng Đỉnh Trump

Chi tiết
" href="https://www.baocaobtn.vn/glossary/margin/">Margin Trading của đơn vị đầu tư. Equity là tổng Balance
Balance - Số tiền bên trên tài khoản giao dịch bao gồm tất cả những giao dịch đầy đủ với hoàn chỉnh cũng như các hoạt động phi thương mại như nạp với rút tiền. Không bao gồm các lệnh (vị thế) mở. Balance = Equity nếu bên trên tài khoản không tồn tại lệnh mở

Chi tiết
" href="https://www.baocaobtn.vn/glossary/balance/">Balance – Số dư tài khoản cùng những khoản lãi – lỗ của những lệnh đang mở.

Bên cạnh đó, Vốn chủ sở hữu có thể được hiểu theo các giải pháp sau:

Là cổ phần hoặc bất cứ loại chứng khoán như thế nào không giống đại diện mang lại tỷ lệ sở hữu của cổ đông.Trên bảng cân đối Kế tân oán, Equity là lượng tiền được cổ đông đóng góp cộng với những khoản thu được (hoặc trừ đi khoản bị mất).Trong nghiệp vụ giao thương mua bán Chứng khoán, là giá bán trị của chứng khân oán vào tài khoản trừ đi khoản vay mượn từ đơn vị môi giới.Trong Bất động sản, Equity là sự chênh lệch giữa giá chỉ trị hiện tại trên thị trường của tài sản với phần nợ chủ sở hữu loại tàn sản ấy phải trả đến chủ nợ vị đã đem tài sản đó đi thế chấp. Vì vậy Equity sẽ là phần chủ sở hữu nhận được sau khoản thời gian cung cấp đi tài sản đó với trả hết phần nợ thế chấp.

khi những giao dịch hiện tại của bạn tất cả lợi nhuận hoặc đại bại lỗ, Vốn chủ sở hữu – Equity của tài khoản cũng sẽ tăng – giảm theo số lợi nhuận và đại bại lỗ của lệnh giao dịch.

Cách tính Equity bên trên tài khoản Margin Trading

Cách tính Equity – vốn chủ sở hữu nếu tài khoản không có giao dịch mở

Nếu tài khoản KHÔNG gồm bất kỳ vị trí mở làm sao, thì Vốn chủ sở hữu – Equity bằng như Số dư tài khoản – Balance.

Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản

Equity = Balance

Ví dụ: Vốn chủ sở hữu lúc bạn không tồn tại giao dịch mở

Nhà đầu tư Deposit $10.000 vào tài khoản giao dịch. Và chưa thực hiện bất kỳ giao dịch nào thì:

Equity = Balance = $10.000


*
Equity là gì và mối liên hệ với Balance vào tài khoản Margin Trading


Cách tính Equity – Vốn chủ sở hữu nếu tài khoản đang tất cả giao dịch mở:

Nếu tài khoản tất cả những lệnh đang giao dịch, Equity sẽ được tính dựa trên số dư tài khoản cùng Floating P/L bên trên tài khoản.

Bạn buộc phải đọc lại về cách tính Floating P/L

Công thức tính Equity Lúc bao gồm lệnh được mở (mở cửa Orders ko phải Working Order):

Equity – Balance + Floating P/L

Ví dụ cách tính Equity khi giao dịch Forex:

Trường hợp 1: Giao dịch thua lỗ


Chuyên mục: Công nghệ tài chính