Equity stake là gì

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:equity stake
Vietnamese translation:cổ phần
Entered by:This person is a baocaobtn.vn Certified PRO in Vietnamese lớn EnglishCliông chồng the red seal for more information on what it means lớn be a baocaobtn.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> VIET NGUYEN NGOBạn đang xem: Equity stake là gì

17:14 May 4, 2009
English to lớn Vietnamese translationsBus/Financial - Finance (general) / securitization
English term or phrase: equity stake
Historically, the issuer of a mortgage was likely lớn maintain an equity stake in that mortgage – it would remain “on the books.”
aqua daquack
*

Local time: 08:45
cổ phần
Explanation:Equity: Vốn cổ phần/Vốn cổ đông/Vốn công ty cài Stake: Cổ phần, tức là phần vốn của cổ đông (cá nhân hay tổ chức) vào vốn nhà tải Câu trên có thể dịch là: Từ trước tới nay, tổ chức triển khai giải ngân cho vay mua nhà thế chấp vay vốn thông thường có CP trong khoản giải ngân cho vay mua căn hộ thế chấp kia – chứng minh sự hiện hữu của tổ chức triển khai đó.

*

This person is a baocaobtn.vn Certified PRO in Vietnamese lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means to lớn be a baocaobtn.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, sự kiện, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGOLocal time: 08:45Xem thêm: Đánh Giá Chi Tiết Xe Máy Honda Lead 2018 Bản Cao Cấp, Xe Máy Honda Lead 2018 Phiên Bản Cao Cấp

Summary of answers provided
5 +1cổ phầnThis person is a baocaobtn.vn Certified PRO in Vietnamese khổng lồ EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a baocaobtn.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGO
*

5vốn cổ phầnThis person is a baocaobtn.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a baocaobtn.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Dieu

*

*

Explanation:vốn cổ phầnThis person is a baocaobtn.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a baocaobtn.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen DieuVietnamLocal time: 08:45Specializes in fieldNative speaker of:
*
VietnamesePRO pts in category: 47

Chuyên mục: Công nghệ tài chính