Hệ số xác định

     

Hệ số xác minh (coefficient of determination) hay ký hiệu là R2, một số lượng thống kê lại tổng đúng theo khả năng giải thích của một phương trình.

Bạn đang xem: Hệ số xác định


Hệ số xác định (coefficient of determination) thường xuyên ký kết hiệu là R2, một số lượng những thống kê tổng thích hợp năng lực giải thích của một phương trình. Nó biểu lộ tỷ lệ phát triển thành thiên của biến hóa phụ thuộc vì tổng vốn biến chuyển thiên của các đổi thay lý giải gây ra cùng được xem bằng công thức:

*

Trong đó 

*
 là tổng các bình pmùi hương của phần dư và 
*
là tổng các bình phương thơm của trở thành chủ quyền. Như vậy, R2 bắt buộc nằm giữa 0 cùng 1. lúc R2 càng gần 0, kỹ năng giải thích càng kỉm cùng điều ngược trở lại đang đúng vào khi các cực hiếm của chính nó tiến dần cho tới 1.

(Tài liệu tđắm say khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinch tế học tập, Đại học Kinch tế Quốc dân)

Sau đó là một ví dụ ráng thể:

Giả sử đề nghị so với mối quan hệ thân thay đổi y là nồng độ cholesterol vào tiết và trở nên x là lứa tuổi.

Xem thêm: Workbook: Picodi (Picodi) - Nigerians Spend ₦26,000 On Black Friday

Trước hết, ta tích lũy số liệu của y cùng x thông qua điều tra một đội nhóm fan. Ta số liệu thu thập được:

*
Tiếp theo ta chạy số liệu theo một quy mô tất cả dạng: y = a + bx vào một trong những phần mượt những thống kê (SPSS, Eviews, Stata...)

Ta có hiệu quả của hệ số a với b. Dấu với quý giá của b đang tạo nên phát triển thành x có ảnh hưởng thế như thế nào mang lại thay đổi y.

Một hệ số quan trọng đặc biệt nữa yêu cầu xem xét là R2 tuyệt còn được nghe biết với nhiều tên gọi như: R squared / R bình phương thơm / coefficient of determination / hệ số xác minh bội / goodness of fit statistics 

Giả sử: R2 có giá trị là 0.88. Điều này có nghĩa là: Mô hình y = a + bx nói trên phân tích và lý giải khoảng 88% các biệt lập về mật độ cholesterol thân các cá nhân. Giá trị R2 càng cao thì có thể kết luận mối liên hệ giữa trở thành độ tuổi cùng biến chuyển mật độ cholesterol càng ngặt nghèo.


Chuyên mục: Công nghệ tài chính