In short là gì

     

Xin anh/chị vui vẻ giải thích giúp nghĩa của chữ "short of" trong câu dưới, hôm nay short of bao gồm nghĩa gì với nó là adjective tuyệt adverb?

“For the July-August period, MediaTek revenues reached NT$25.97 billion, only NT$8.93 billion short of its low-kết thúc sales target of NT$34.9-37.6 billion mix for the third quarter.”

Xin thật tình cảm ơn

Tuấn Vũ

Trả lời:

1. Short of là 1 trong adverbial phrase, có khi dùng như một idiom

Nếu short là adjective xuất xắc adjectival phrase thì nghĩa "less" tuyệt "worse than" tuyệt "not having enough."

Be short and lớn the point: xin nói vắn tắt. Short vào câu này là một trong những adjective sầu.

Bạn đang xem: In short là gì

Trong câu: We did not buy anything because we were short of money (Shop chúng tôi ko tải gì vị cảm thấy không được tiền) thì short of là 1 trong những adjectival phrase. Cũng thường xuyên nói short of cash: Chúng tôi thiếu tiền.

Ví dụ:

The typhoon victims were forced from their homes & were desperately short of food và water.

Nạn nhân trận bão mập bị mất thành quả và hiện rất thiếu hụt thực phẩm cùng đồ uống

2. Nhưng short of hoàn toàn có thể làm cho adverbial phrase.

Ðó là chữ short of vào câu bạn hỏi. Trước không còn, hãy xem hồ hết thí dụ sau để phát âm nghĩa chữ short of.Nghĩa 1: "short of doing something" tuyệt "without actually doing something" (thiếu điều làm gì.)

Ví dụ:

- Nothing short of her best effort was required to make the team.

Cô ấy đề xuất nắm rất là thì mới được bắt đầu làm team banh.

- Short of locking her in, he couldn’t stop her from leaving.

Thiếu điều nhốt cô ta, anh ta ko làm biện pháp như thế nào để giữ lại cô ta lại.

- Short of yelling at him, I had no other way lớn catch his attention.

Thiếu điều (ngoại trừ) đề xuất hét vào tai anh ta, tôi không hề bí quyết làm sao có tác dụng anh để ý.Nghĩa 2: short of something a little nearer than the place you were trying to lớn reach (suýt rà tới tầm tuyệt điểm nhưng mà ta mong muốn đạt mức.)

Ví dụ:

- The plane touched down 200 yards short of the runway.

Xem thêm: Giá Xe Yamaha Acruzo 2017 - Những Dòng Xe Tay Ga Yamaha Mới 2017

Máy cất cánh hạ cánh chỉ phương pháp con đường bay 200 yards.

- Nothing short of a miracle can save hlặng now.

Trừ phi bao gồm phxay lạ, không tồn tại giải pháp như thế nào cứu vãn anh ta được.

- Our total came lớn just short of $1.000.

Tống số tiền chỉ thiếu hụt tí đỉnh là cho tới $1.000.

- We stopped five sầu miles short of London.

Chúng tôi kết thúc ngơi nghỉ chỗ chỉ giải pháp 5 dặm là tới London.

- He was just short of 6 feet tall.

Anh ta cao sát 6 cỗ anh.

- He died two weeks short of his birthday.

Ông thay mất chỉ với 2 tuần nữa là tới sinch nhật 70 của rứa.

- The day’s drive sầu still left us a hundred miles short of the ocean - Adam Makkai.

Chúng tôi lái xe một ngày mà lại vẫn còn đấy biện pháp bờ biển khơi một trăm dặm.

Nghĩa 3: Our escape was little short of miraculous (cuộc chạy trốn của Shop chúng tôi chẳng kém gì bao gồm phnghiền mầu.)

3. Vậy câu bên trên của chúng ta có thể dịch là:

“Trong khoảng nhì tháng 7 cùng 8, chiến phẩm thâu nhập của MediaTek đạt tới mức NT$25.87 tỷ, với mức này chỉ kém mức chỉ tiêu tốt duy nhất đã được đề ra NT$34.9-37.6 tỷ, là NT$8.93 tỷ mang lại quý tía.”


Chuyên mục: Công nghệ tài chính