Myriad là gì

     
Dưới đấy là những chủng loại câu bao gồm chứa từ "myriad", trong cỗ từ điển trường đoản cú điển y khoa Anh - baocaobtn.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo hồ hết mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bỏ myriad, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ myriad trong cỗ từ điển tự điển y tế Anh - baocaobtn.vnệt

1. They revolutionized the planet and paved the way for a myriad of sophisticated species.

Bạn đang xem: Myriad là gì

Chúng phương pháp mạng hoá hành tinh với đã mở đường mang đến ( paved the way for ) đến vô số những loài đồ gia dụng phúc tạp.

2. The euphoria surrounding Spain "s request for aid fizzled quickly amid a myriad of unknowns .

Sự phấn khích bao phủ yêu ước đòi baocaobtn.vnện trợ của Tây Ban Nha đã nhanh lẹ chìm xuống giữa không hề ít ẩn số .

3. Astra, the time has come for us khổng lồ implement the next phase of Myriad.

vẫn tới cơ hội chín muồi để tiến hành tiếp tiến độ của Myriad.

4. With giải pháp công nghệ today, information on a myriad of subjects is available with the click of a keystroke.

Với kỹ thuật ngày nay, thông tin về rất nhiều đề tài đều phải sở hữu sẵn với có một cái click chuột hoặc gõ keyboard máy baocaobtn.vn tính.

5. When these myriad cultures of the world are asked the meaning of being human, they respond with 10, 000 different voices.

khi hỏi hầu hết nền văn hóa của thế giới về chân thành và ý nghĩa của chủng loại người, chúng ta sẽ vấn đáp với 10. 000 tiếng nói khác nhau.

Xem thêm: Thanh Toán Cước Trả Sau Viettel Qua Bankplus Cực Kỳ Tiện Lợi Và Nhanh Chóng

6. Paxton, born with a rare genetic disorder, suffered from myriad health problems that tested the family physically, emotionally, & spiritually.

Paxton thành lập và hoạt động với căn bệnh rối loạn nhiễm sắc thể hiếm hoi và chịu các vấn đề sức khỏe mà mang đến thử thách mái ấm gia đình về mặt thể chất, tình cảm, với thuộc linh.

7. When these myriad cultures of the world are asked the meaning of being human, they respond with 10,000 different voices.

khi hỏi hầu như nền văn hóa truyền thống của trái đất về ý nghĩa sâu sắc của loài người, chúng ta sẽ vấn đáp với 10.000 giọng nói khác nhau.

8. "Nationalism has over the years been exploited by the two countries" political leaders to fulfil a myriad of their own political interests".

"Chủ nghĩa dân tộc trong vô số nhiều năm đã trở nên các công ty lãnh đạo bao gồm trị của hai nước khai thác nhằm thỏa mãn vô số công dụng chính trị của bao gồm họ".

9. You feast your eyes first on the baocaobtn.vnbaocaobtn.vnd hues of the blossoms, then on the sparkle of a stream, then on the myriad greens of foliage và grass in sun and shadow.

Đầu tiên, bạn ngắm nhìn vô số bông hoa nở rộ đầy color sắc, loại suối tung óng ánh, rồi vô vàn màu xanh da trời của lá cùng cỏ dưới ánh nắng và nhẵn râm.

10. He proposed a number system using powers of a myriad of myriads (100 million) & concluded that the number of grains of sand required to lớn fill the universe would be 8 baocaobtn.vngintillion, or 8×1063.

Ông đã đề xuất một hệ thống số áp dụng một myriad nón myriad (100 triệu) và tóm lại rằng số lượng hạt cát đề nghị để bao phủ đầy vũ trụ đang là 8 baocaobtn.vngintillion, tuyệt 8×1063.


Chuyên mục: Công nghệ tài chính