Plot là gì

     

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú baocaobtn.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Plot là gì

a secret plan made by several people khổng lồ bởi something that is wrong, harmful, or not legal, especially khổng lồ vì damage to lớn a person or a government:
to lớn make marks lớn show the position, movement, or development of something, usually in the size of lines or curves between a series of points on a maps or piece of paper:
to lớn mark a paper or use a computer khổng lồ show the position of a number or represent a solution to an equation (= mathematical statement) và create a graph (= drawing)
To plot something is also to lớn mark or draw lines showing a route on a piece of paper or a bản đồ, or to lớn put numbers on a piece of paper lớn show how amounts are related:
to lớn make marks to lớn show the position, movement, or development of something, usually in the khung of lines or curves between a series of points on a piece of paper:
We provide a two-dimensional graph where you can plot the current location of your organization & then identify the desired point to which you would like the organization khổng lồ move.
*

the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity

Về vấn đề này
*Xem thêm: 1 Bitcoin = Usd? Giá Bitcoin Hôm Nay 19/08/2021 Giá Bitcoin Hôm Nay 19/08/2021

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baocaobtn.vn English baocaobtn.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Công nghệ tài chính