Prophet là gì

     
a person who is believed to lớn have a special power that allows them lớn say what a god wishes lớn tell people, especially about things that will happen in the future:


Bạn đang xem: Prophet là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú baocaobtn.vn.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp phép


Xem thêm:

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baocaobtn.vn English baocaobtn.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Công nghệ tài chính