Roger that là gì

     

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú baocaobtn.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: Roger that là gì

*

so in love with someone that it is difficult lớn behave as usual or even think of anything else except the person you love

Về việc này
*

*

*

cải cách và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột các tiện ích tra cứu kiếm tài liệu cấp phép


Xem thêm: Cách Lựa Chọn Cổ Phiếu Để Đầu Tư Tăng Trưởng, Hơn Ngàn Cổ Phiếu, Biết Chọn Mã Nào

giới thiệu Giới thiệu khả năng truy cập baocaobtn.vn English baocaobtn.vn University Press thống trị Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm về từ Điển baocaobtn.vn của bạn. Đóng làm cho bài khảo sát điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Công nghệ tài chính