Temporary là gì

     
2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Danh từ3 Chuyên ổn ngành3.1 Xây dựng3.2 Cơ - Điện tử3.3 Kỹ thuật chung3.4 Kinc tế4 Các trường đoản cú liên quan4.1 Từ đồng nghĩa /ˈtɛmpəˌrɛri/

Thông dụng

Tính từ

Tạm thời, tốt nhất thời, lâm thờitemporary successchiến thắng tuyệt nhất thờitemporary powerquyền bính tạm thờitemporary restsự sống chốc lát

Danh từ

Người lao rượu cồn trợ thời thời; bạn nghỉ ngơi mướn tạm

Chuim ngành

Xây dựng

trong thời điểm tạm thời, tạm thời, tạm

Cơ - Điện tử

(adj) tạm thời, tbaocaobtn.vn gian

Kỹ thuật phổ biến

lâm thời tbaocaobtn.vn tu

Kinh tế

gồm đặc điểm tạm tạm thờitemporary accountthông tin tài khoản trợ thì thờitemporary admissionsự có thể chấp nhận được nhập vào miễn thuế tạm thời thờitemporary annuityniên klặng lâm thời thờitemporary appointmentsự chỉ định nhất thời thờitemporary bondstrái phiếu lâm thời thờitemporary budgetchi phí trợ thời thờitemporary businessdoanh nghiệp lớn tạm thờitemporary contractđúng theo đồng thao tác tạm thời thờitemporary deposittiền gửi tạm bợ thờitemporary differencescác rơi lệch trợ thì thờitemporary disablementsự mất năng lượng tạm thời thờitemporary duty stationđịa điểm nhậm chức nhất thời thờitemporary duty stationvị trí nhận chức trợ thời thờitemporary employmentsự thuê làm cho lâm thời thờitemporary equilibriumsự thăng bằng nhất thời thờitemporary hardnessđộ cứng trợ thời thờitemporary incomethu nhập cá nhân tạm thời thờitemporary investmentđầu tư tạm thờitemporary layoffsgiãn thợ tạm thời thờitemporary layoffssự dãn thợ tạm thời thờitemporary layoffssự giãn thợ tạm thờitemporary loantiền vay lâm thời thờitemporary measurephương án tạm thờitemporary measurescác biện pháp lâm thời, trợ thời thờitemporary postdịch vụ tạm thời quyền, tạm thời thờitemporary postquá trình trợ thời thờitemporary preservationsự bảo vệ lâm thời thờitemporary promotionsự thăng chức lâm thời thờitemporary replacementsự thay thế sửa chữa tạm bợ thờitemporary secretarytlỗi ký kết tạm bợ thờitemporary stabilizationổn định tạm thờitemporary staffnhân viên cấp dưới lâm thời thờitemporary storagesự bảo vệ lâm thời thờitemporary subsidytrợ cấp cho trợ thời thờitemporary unemploymentthất nghiệp lâm thời thờitemporary workcác bước trợ thì thờitemporary workerngười công nhân tạm thời đặc điểm lâm thời

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectiveacting , ad hoc , ad interyên , alternate , band-aid , brief , changeable , ephemeral , evanescent , fleeting , for the time being , fugacious , fugitive , impermanent , interlặng , limited , make-vị , makeshift * , momentary , mortal , overnight , passing , perishable , pro tem , pro tempore , provisional , provisory , shifting , short , short-lived , slapdash * , stopgap * , substitute , summary , supply , temp , transient , transitory , unfixed , unstable , volatile , fleet , temporal , short-range , short-term , conditional , deciduous , ephemerous , episodic , expedient , extemporaneous , improvised , makeshift , mundane , stopgap , tentative sầu , topical , transitional
Cơ - năng lượng điện tử, Kinh tế, Kỹ thuật chung, Tmê man khảo tầm thường, Thông dụng, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tương quan giờ đồng hồ anh, Xây dựng,

Chuyên mục: Công nghệ tài chính