Thuật toán brute force

     

Giới thiệu về bài xích toán thù tìm kiếm tìm chủng loại, string: https://baocaobtn.vn/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, kiếm tìm tìm chủng loại với thuật toán thù kiếm tìm kiếm Brute Force, Brute Force vào Java

Lần lượt xét từng vị trí i trong xâu ký kết từ bỏ cội từ bỏ 0 mang lại n-m, đối chiếu y với x<0…m-1> bằng phương pháp xét từng cặp cam kết từ một và giới thiệu kết quả tra cứu tìm.

Đặc điểm:

Thực hiện trái qua phảiKhông bao gồm pha chi phí xử líĐộ phức tạp O(mn)

Input:

Xâu mẫu x=(x0,x1,…,xm-1) độ dài mXâu văn uống bản: y= (y0, y1,…, yn-1) độ nhiều năm n

Ouput: toàn bộ các vị trí của x trong y

Cài đặt thuật toán:

public class BruteForce public static void search(char<> x, char<> y) int m = x.length; int n = y.length; System.out.print("Các vị trí lộ diện vào vnạp năng lượng bản của xâu chủng loại là: "); for (int j = 0; j = m - 1) System.out.print(j + " "); } public static void main(String<> args) search("GCAGAGAG".toCharArray(), "GCATCGCAGAGAGTTATACAGTACG".toCharArray()); }Kiểm nghiệm thuật toán:

*
*
*
*
*
*
*
Bạn đang xem: Thuật toán brute force

This entry was posted in Algorithm & tagged algorithm, chạy thử, java, pattern searching. Bookmark the permalinks.

Điều phía bài xích viết


← Thuật toán tìm kiếm Rabin Karp
Thuật toán tra cứu tìm Not So Naive sầu →


Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Về Hạn Mức Tín Dụng Có Lời Giải, (Doc) Bai Tập Nghiệp Vụ Thi Tuyển Vao Ngan Hang

*

Tìm tìm cho:

Algorithm

Chuyên ổn mục


*
*


Chuyên mục: Công nghệ tài chính