Trái phiếu zero coupon

     

Cùng baocaobtn.vn phân nhiều loại những Điểm lưu ý của 2 các loại trái phiếu coupon (Coupon bond) và trái phiếu zero - coupon (Zero - coupon bond).

Bạn đang xem: Trái phiếu zero coupon

Quý Khách đang xem: Trái phiếu zero coupon

Trái phiếu coupon (Coupon bond) là gì?

Là các loại trái phiếu được trả lãi chu kỳ, thường thì 6 tháng/lần (Mỹ) hoặc 1 năm/lần (châu Âu cùng những nước khác) theo lãi vay đã có ấn định.

Xem thêm: Những Điều Chưa Biết Về Hoa Hậu Thể Thao Trần Thị Quỳnh Sau Khi Rời Showbiz

Là một số loại trái phiếu được trả lãi chu kỳ, thường thì 6 tháng/lần (châu Âu và các nước khác) hoặc 1 năm/lần (Mỹ) theo lãi suất vay đã có ấn định. Là loại trái phiếu được trả lãi chu trình, thông thường 6 tháng/lần (Mỹ) hoặc 1 năm/lần (châu Âu và các nước khác) theo lãi vay thả nổi.. Là các loại trái phiếu được trả lãi chu kỳ, thường thì 6 tháng/lần (châu Âu cùng các nước khác) hoặc 1 năm/lần (Mỹ) theo lãi vay thả nổi.

Trái phiếu zero - coupon (Zero - coupon bond) là gì?

Trái phiếu zero-coupon chỉ bao gồm 1 cách trả lãi. Là một số loại trái phiếu ko được trả lãi chu trình. Lúc thi công trái khoán được bán đắt hơn mệnh giá, người tiêu dùng trái khoán không nhận lãi chu kỳ, khi đáo hạn chỉ dìm phần vốn cội tương ứng với mệnh giá chỉ trái khoán. Khi phát hành trái khoán được xuất kho với rẻ hơn mệnh giá, người tiêu dùng trái phiếu dìm lãi chu kỳ.

Trái phiếu zero - coupon (Zero - coupon bond) là nhiều loại trái khoán ko được trả lãi chu trình. Trái phiếu zero-coupon gồm hai phương pháp trả lãi: chi phí lãi sẽ được trả trước trên thời điểm tạo (chiết khấu) hoặc trả gộp một đợt Khi trái khoán đáo hạn. Trái phiếu trả lãi trước (nói một cách khác là trái phiếu chiết khấu): khi chế tạo trái khoán được bán với chi phí thấp hơn mệnh giá bán, người mua trái phiếu không nhận lãi định kỳ, lúc đáo hạn chỉ dấn phần vốn cội tương xứng cùng với mệnh giá chỉ trái phiếu. do vậy, tiền lãi là phần chênh lệch giữa mệnh giá bán với giá cài trên thời điểm chế tạo, coi như là đã nhận lãi rồi. Trái phiếu trả lãi sau (còn gọi là trái khoán gộp): cùng với các loại này, Lúc thi công người mua trái khoán vẫn mua với mức giá bằng mệnh giá bán, chi phí lãi tất cả phát sinh định kỳ, trái nhà không nhận lãi định kỳ, lãi sẽ tiến hành nhtràn lên vốn gốc (phần mệnh giá) nhằm tính lãi cho kỳ tiếp sau. Đến Khi trái khoán đáo hạn, trái chủ vẫn dìm một lần cả lãi với vốn nơi bắt đầu, phần lãi được tính gộp vào.

Nếu thành lập bên dưới dạng chứng chỉ thì thường thì trái khoán zero-coupon được tạo nằm trong loại trái phiếu vô danh (bearer bonds). Trên tờ trái khoán zero-coupon không có phần cuống phiếu (coupon), lãi suất vay in trên bề mặt của tờ trái khoán là lãi suất danh nghĩa, được sử dụng làm căn cứ tính lãi.


Chuyên mục: Công nghệ tài chính