Triple bottom line là gì

     
the idea that a company"s performance must be measured not only in relation khổng lồ profits, but also to lớn its effect on the environment và society as a whole:


Bạn đang xem: Triple bottom line là gì

Financial centres" attitudes will only change when triple bottom line issues have sầu a real effect on profits và dividends.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú baocaobtn.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tín.


*

to give something, especially money, in order to lớn provide or achieve something together with other people

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Cách Lấy Lại Mật Khẩu Facebook Bị Mất Bằng Email Hoặc Số Điện Thoại

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baocaobtn.vn English baocaobtn.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Công nghệ tài chính