Thông tư 209/2016/tt

     

- Theo kia, Thông bốn số 209/năm nhâm thìn thay thế sửa chữa Thông tư 176/2011/TT-BTC dụng cụ mức thu tiền phí thẩm định dự án công trình đầu tư chi tiêu tạo, mức giá đánh giá kiến tạo các đại lý vận dụng so với nhà đầu tư những dự án công trình đầu tư gây ra công trình theo Nghị định 59/2015/NĐ-CPhường. với Nghị định 11/2013/NĐ-CP..

Bạn đang xem: Thông tư 209/2016/tt

- Theo Thông tứ 209/TT-BTC, tổ chức thu tiền phí là ban ngành nhà nước bao gồm thđộ ẩm quyền đánh giá và thẩm định dự án chi tiêu phát hành, đánh giá và thẩm định xây đắp các đại lý theo Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Mức thu tiền phí thẩm định và đánh giá dự án chi tiêu kiến thiết, chi phí thẩm định xây dựng cơ sở sẽ triển khai theo Biểu chủng loại ban hành kèm theo Thông bốn 209/năm nhâm thìn.

- Việc khẳng định số tiền tổn phí đánh giá và thẩm định dự án chi tiêu phát hành yêu cầu thu được Thông bốn số 209 hình thức nlỗi sau:

+ Căn uống cđọng xác minh số tiền phí đánh giá dự án công trình đầu tư chi tiêu xây dựng cần thu là tổng mức vốn đầu tư chi tiêu được cấp cho bao gồm thđộ ẩm quyền phê coi ngó cùng mức thu.

+ Thông tứ số 209/BTC nguyên lý mức chi phí thẩm định và đánh giá dự án công trình đầu tư sản xuất đề nghị thu so với một dự án chi tiêu được khẳng định theo phía dẫn mà lại không thật 150.000.000 đồng/dự án công trình.

+ Đối với những dự án thành phố, nút giá thành đánh giá và thẩm định cũng thực hiện theo phía dẫn mà lại trong những số ấy tổng giá trị đầu tư sẽ không còn bao gồm các chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, cung cấp và tái định cư.

+ Tương từ, những công trình xây dựng quy mô nhỏ tuổi (thẩm định và đánh giá Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) thực hiện vốn túi tiền nhà nước cũng khẳng định nấc chi phí đánh giá và thẩm định theo những qui định trên.

+ Với các dự án công trình sử dụng vốn đơn vị quốc tế ngân sách, dự án công trình PPPhường với dự án đầu tư chi tiêu thành lập sử dụng vốn không giống mà lại cơ quan trình độ nhà trì đánh giá và thẩm định kiến thiết cửa hàng thì nấc thu phí đánh giá và thẩm định xây cất các đại lý bởi 1/2 so với tầm thu phí thẩm định và đánh giá dự án chi tiêu xây cất.

+ Riêng những dự án bắt buộc mướn Chuyên Viên, tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định và đánh giá thì Thông tư số 209/2016/BTC luật pháp ban ngành nhà nước chỉ được thu phí bằng 1/2 mức thu tiền phí theo điều khoản.

- Bên cạnh đó, Thông tư 209 hình thức tổ chức triển khai thu tiền phí nên gửi số chi phí phí vẫn thu của tháng trước vào thông tin tài khoản giá thành hóng nộp túi tiền mở tại kho bạc bên nước chậm nhất ngày 05 hàng tháng và tiến hành kê khai thu, nộp chi phí theo Thông tư 156/2013/TT-BTC với Nghị định 83/2013/NĐ-CP..


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 209/2016/TT-BTC

Thành Phố Hà Nội, ngày 10 tháng 1một năm 2016

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP., QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯXÂY DỰNG, PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ

Căn uống cứ đọng Luật tầm giá với lệ tổn phí ngày 25 tháng11 năm 2015;

Căn uống cứ Luật túi tiền nhà nước ngày 25mon 6 năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật phát hành ngày 18 mon 6năm 2014;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 120/2016/NĐ-CPngày 23 tháng 8 năm năm 2016 của Chính phủ hình thức chi tiết với chỉ dẫn thi hànhmột trong những điều của Luật tầm giá cùng lệ phí;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 59/2015/NĐ-CPhường. ngày18 mon 6 năm 2015 của Chính phủ về thống trị dự án đầu tư xây dựng;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CPhường ngày14 mon 0một năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư chi tiêu cải cách và phát triển đô thị;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CPngày 23 mon 1hai năm 2013 của Chính phủ hiện tượng tác dụng, trọng trách, quyền hạnvới cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chínhsách Thuế,

Bộ trưởng Sở Tài chính ban hành Thôngbốn lý lẽ nút thu, cơ chế thu, nộp, làm chủ cùng áp dụng phí thẩm định dự án công trình đầubốn xuất bản, phí tổn thẩm định xây dựng cơ sở.

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh với đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hình thức nút thu, chế độthu, nộp, thống trị cùng áp dụng tầm giá thẩm định dự án đầu tư xây dựng, mức giá thẩm định và đánh giá thiếtkế các đại lý.

2. Đối tượng áp dụng

Thông bốn này vận dụng đốivới công ty đầu tư những dự án chi tiêu kiến tạo công trình xây dựng quy định trên Phụ lục I banhành cố nhiên Nghị định số 59/2015/NĐ-CPhường ngày 18 mon 6 năm 2015 của Chính phủvề thống trị dự án công trình đầu tư kiến thiết với Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01năm 2013 của nhà nước về cai quản chi tiêu phát triển đô thị; cơ sở nhànước có thđộ ẩm quyền đánh giá dự án công trình đầu tư chế tạo, đánh giá và thẩm định xây dựng các đại lý vànhững tổ chức, cá nhân không giống bao gồm liên quan mang đến thu, nộp chi phí thẩm định dự án đầu tưthiết kế, phí thẩm định và đánh giá thiết kế các đại lý.

Điều 2. Người nộp phí

Chủ đầu tư những dự án chi tiêu xây dựngcông trình được luật pháp trên Nghị định số 59/2015/NĐ-CPhường. ngày 18 mon 6 nămnăm ngoái của nhà nước về làm chủ dự án công trình đầu tư chi tiêu xây dựng; Nghị định số 11/2013/NĐ-CPngày 14 tháng 0một năm 2013 của nhà nước về làm chủ chi tiêu trở nên tân tiến city khiđược phòng ban trình độ về phát hành tất cả thẩm quyền thẩm định và đánh giá dự án đầu tư chi tiêu tạo,đánh giá và thẩm định kiến thiết đại lý buộc phải nộp phí tổn theo phương pháp trên Thông bốn này.

Điều 3. Tổ chức thuphí

Cơ quan liêu đơn vị nước tất cả thđộ ẩm quyền thđộ ẩm địnhdự án đầu tư desgin, thẩm định thiết kế các đại lý theo biện pháp tại Điều10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP. ngày 18 tháng 6 năm 2015 của nhà nước về quảnlý dự án công trình đầu tư desgin là tổ chức thu tiền phí.

Điều 4. Mức thu phí

1. Mức thu phí thẩm định dự án công trình đầu tưthi công, giá tiền đánh giá xây cất cửa hàng tiến hành theo nguyên lý tại Biểu mức thu ban hànhcố nhiên Thông tư này.

2. Xác định số chi phí giá thành thẩm định dựán đầu tư chi tiêu kiến thiết nên thu:

a) Cnạp năng lượng cứ đọng khẳng định số tiền phí thẩm địnhdự án công trình chi tiêu kiến thiết đề nghị thu là tổng mức chi tiêu được cung cấp có thẩm quyền phêchăm bẵm với nấc thu, ví dụ nlỗi sau:

Phí đánh giá dự án đầu tư xây dựng

=

Tổng mức đầu tư chi tiêu được phê duyệt

x

Mức thu

Trường thích hợp đội dự án công trình có giá trịở trong vòng thân những tổng mức chi tiêu ghi trên Biểu nấc thu thìphí tổn đánh giá và thẩm định đầu tư chi tiêu yêu cầu thu được tính theo phương thức nội suhệt như sau:

*

Trong đó:

+ Nit là tổn phí thẩmđịnh đến nhóm dự án công trình máy i theo đồ sộ cực hiếm bắt buộc tính (đơn vị tính: %).

+ Git là đồ sộ quý hiếm củanhóm dự án thứ i cần tính mức giá thẩm định và đánh giá chi tiêu (đơn vị chức năng tính: cực hiếm côngtrình).

+ Gia là bài bản quý giá cậnbên trên quy mô cực hiếm nên tính tầm giá thẩm định (đơn vị chức năng tính: cực hiếm công trình).

+ Gib là quy mô quý giá cậndưới đồ sộ giá trị bắt buộc tính giá thành đánh giá (đơn vị tính: quý hiếm công trình).

Xem thêm: Orion Là Gì - Nghĩa Của Từ Orion Trong Tiếng Việt

+ Nia là tầm giá đánh giá chonhóm dự án công trình thiết bị i tương xứng Gia (đơn vị chức năng tính: %).

+ Nib là giá thành đánh giá và thẩm định choteam dự án công trình máy i tương ứng Gib (đơn vị chức năng tính: %).

Trong đó mức thu theo tổng vốnđầu tư chi tiêu dự án được qui định tại Biểu nút thu tiền phí phát hành cố nhiên Thông tư này.

b) Phí thẩm định và đánh giá dự án đầu tư chi tiêu xây dựngđề nghị thu đối với một dự án công trình đầu tư chi tiêu được khẳng định theo hướng dẫn tại điểm a khoảnnày tuy nhiên về tối đa không thật 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu) đồng/dự án.

Trường vừa lòng quan trọng, Sở Xây dựng có đềán ý kiến đề nghị Bộ Tài chính chú ý, ra quyết định số chi phí tầm giá thẩm định dự án công trình đầu tưthiết kế nên thu so với từng dự án rõ ràng.

c) Phí đánh giá dự án đầu tư chi tiêu xây dựngđối với khu vực thành phố mới được khẳng định theo hướng dẫn tại điểm a khoản này, trongđó tổng vốn chi tiêu được phê duyệt y làm cho căn cứ tính thu tiền phí không bao hàm chi phíbồi hoàn giải phóng đền bù mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đã làm được phê chuyên chú trong dựán.

d) Phí thẩm định và đánh giá dự án công trình đầu tư xây dựngso với công trình quy mô nhỏ (thẩm định Báo cáo kinh tế tài chính - kỹ thuật) áp dụng vốnngân sách bên nước được khẳng định theo hướng dẫn trên điểm a khoản này.

3. Xác định số tiền phí thẩm định và đánh giá thiếtkế cơ sở cần thu:

Đối cùng với những dự án đầu tư tạo ra áp dụng vốn công ty nướcko kể ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư chi tiêu desgin sử dụng vốn không giống theo quy địnhcủa Luật kiến thiết và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, trường hợp ban ngành siêng mônvề xây dừng (theo phân cấp) nhà trì thẩm định và đánh giá thi công cơ sở của dự án công trình thì mứcthu phí thẩm định xây dựng cơ sở của dự án công trình bằng 50% phí đánh giá dự án đầu tưtạo ra tại điểm 1 Biểu nấc thu.

4. Đối cùng với hầu hết dự án công trình đầu tư quy địnhđề xuất được phòng ban bên nước có thẩm quyền thẩm định, mà lại cơ sở nhà nướckhông đủ điều kiện đánh giá và thẩm định nhưng mà đề nghị thuê chuyên gia, hỗ trợ tư vấn thẩm tra phụcvụ công tác thẩm định và đánh giá hoặc gồm thử khám phá chuyên gia, tư vấn thđộ ẩm tra hoặcvẫn tất cả thẩm tra trước lúc thẩm định thì cơ sở đơn vị nước chỉ được thu tiền phí bằng50% (năm mươi phần trăm) nấc thu tiền phí khớp ứng công cụ tại điểm 1, 2 Biểu mứcthu ban hành tất nhiên Thông bốn này. Chi phí thuê Chuyên Viên, tư vấn thđộ ẩm tra thựchiện nay theo cơ chế của Sở Xây dựng.

Điều 5. Kê knhì, nộpphí

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổchức thu tiền phí đề nghị gửi số chi phí chi phí đãthu của mon trước vào tài khoản phí chờ nộp chi phí msinh hoạt tại Kho bạc Nhà nước.

2. Tổ chức thu tiền phí triển khai kê khaitầm giá theo mon, quyết tân oán chi phí theo năm theo mức sử dụng trên khoản 3Điều 19 với nộp phí vào ngân sách đơn vị nước theo qui định trên khoản 2 Điều 26Thông bốn số 156/2013/TT-BTC ngày 06 mon 11 năm 2013 của Sở trưởng Bộ Tàichủ yếu hướng dẫn thực hiện một trong những điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổsung một trong những điều của Luật thống trị thuế với Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.. ngày 22mon 7 năm 2013 của nhà nước.

Điều 6. Quản lý cùng sửdụng phí

1. Tổ chức thu phí nộp tổng thể số tiềntầm giá thu được vào túi tiền công ty nước. Nguồn chi phí trang trải mang đến việc thẩm địnhcùng thu phí vày chi phí bên nước bố trí trong dự tân oán của tổ chức triển khai thu theo chếđộ, định nút chi chi phí nhà nước theo nguyên tắc của quy định.

2. Trường thích hợp tổ chức thu phí được khoánngân sách vận động theo cơ chế của Chính phủ hoặc Thủ tướng mạo Chính phủ về cơ chếtự công ty, tự Chịu trách nhiệm vào vấn đề thực hiện biên chế với áp dụng kinh phí quảnlý hành thiết yếu so với các cơ sở công ty nước:

a) Đối cùng với dự án áp dụng vốn ngân sáchbên nước: Cơ quan liêu công ty nước tất cả thẩm quyền thẩm định và đánh giá dự án công trình đầu tư kiến thiết thutầm giá đánh giá và thẩm định dự án đầu tư chi tiêu xây dựng được giữ lại 90% bên trên số tiền giá tiền thđộ ẩm địnhnhận được với 10% nộp vào chi phí đơn vị nước.

b) Đối cùng với các dự án đầu tư chi tiêu thi công sửdụng vốn bên quốc tế chi phí, dự án công trình PPPhường. và dự án đầu tư tạo ra thực hiện vốnkhác (ko áp dụng vốn ngân sách đơn vị nước): Cơ quan tiền bên nước gồm thẩm quyền thẩmđịnh thi công các đại lý thu tiền phí thẩm định kiến tạo cơ sở được vướng lại 1/2 trên số tiềntầm giá đánh giá và thẩm định nhận được với 50% nộp vào túi tiền đơn vị nước.

3. Cơ quan tiền đơn vị nước bao gồm thẩm quyền thẩmđịnh dự án chi tiêu thành lập, đánh giá và thẩm định thiết kế cửa hàng được để lại theo quy địnhtại điểm a, b khoản 2 Điều này nhằm ngân sách cho công việc đánh giá và thẩm định với thu phítheo điều khoản tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CPngày 23 tháng 8 năm năm 2016 của Chính phủ hiện tượng cụ thể với gợi ý thi hànhmột trong những điều của Luật giá tiền và lệ mức giá.

Điều 7. Tổ chức thựchiện

1. Thông tứ này có hiệu lực Tính từ lúc ngày01 tháng 0một năm 2017; thay thế Thông tứ số 176/2011/TT-BTC ngày 06 mon 1hai năm 2011 củaSở trưởng Bộ Tài chủ yếu phía dẫncơ chế thu, nộp cùng quản lý thực hiện giá tiền đánh giá dự án công trình đầu tư phát hành.

2. Các nội dung không giống liênquan liêu đến sự việc thu, nộp, quản lý với thực hiện giá tiền không lí giải trên Thông tư nàyđược thực hiện theo hướng dẫn tại Luật chi phí cùng lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CPngày 23 mon 8 năm 2016 của nhà nước lao lý chi tiết với trả lời thi hànhmột vài điều của Luật chi phí với lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu lý giải thi hành một vài điều của Luật cai quản lýthuế; Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật làm chủ thuế và Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22 mon 7 năm 2013 của nhà nước và Thông tư của Sở trưởngBộ Tài chính qui định vềin, xây dừng, cai quản với áp dụng những loại hội chứng từ thu tiền phí, lệ mức giá thuộcchi phí công ty nước và các vnạp năng lượng bạn dạng sửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa (trường hợp có).

3. Tổ chức, cá thể ở trong đối tượng nộptổn phí cùng những ban ngành tương quan chịu trách nát nhiệm thi hành Thông tứ này. Trong quátrình tiến hành triển khai, giả dụ tất cả vướng mắc, ý kiến đề nghị những tổ chức, cá thể đề đạt kịpthời về Bộ Tàichínhđể chăm chú, hướng dẫn./.

Nơi nhận: - Văn uống chống Trung ương Đảng. - Văn phòng Quốc hội; - Văn uống chống Chủ tịch nước; - Viện Kiểm giáp dân chúng về tối cao; - Tòa án quần chúng tối cao; - Kiểm toán thù đơn vị nước; - Các Bộ, ban ngành ngang Sở, phòng ban nằm trong Chính phủ; - Ban Nội chính Trung ương; - Cơ quan tiền Trung ương của các đoàn thể; - Công báo; - Ủy ban nhân dân, Sngơi nghỉ Tài bao gồm, Cục Thuế, Kho bạc đơn vị nước những tỉnh, thị thành trực trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị chức năng trực thuộc Sở Tài chính; - Website Chính phủ; - Website Sở Tài chính; - Cục chất vấn văn bạn dạng (Sở Tư pháp); - Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai

BIỂUMỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ

(Ban hành kèmtheo thông bốn số 209/2016/TT-BTCngày 10 mon 11 năm 2016 của Sở trưởng Bộ Tài chính)

1. Phí đánh giá và thẩm định dự án công trình đầu tư chi tiêu xây dựng

Tổng nút đầu tư chi tiêu dự án công trình (tỷ đồng)

≤ 15

25

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

≥10.000

Tỷ lệ %

0,0190

0,0170

0,0150

0,0125

0,0100

0,0075

0,0047

0,0025

0,0020

0,0010

2. Phí thẩm định và đánh giá thiết kế cơ sở (đối với cácdự án công trình chi tiêu kiến thiết áp dụng vốn đơn vị quốc tế túi tiền, dự án công trình PPPvàdựán đầu tư chi tiêu thi công sử dụng vốn khác): Mức mức giá đánh giá thi công đại lý bằng 50% nấc phí tổn đánh giá và thẩm định dự án đầutư xâydựngtrên điểm 1 Biểu nấc thu.


Chuyên mục: Công nghệ tài chính