Wrong là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
wrong
*
wrongtính từ (wrong khổng lồ bởi something) không đúng đắn về đạo lý; sai; bậy bạ it is wrong to steal ăn cắp là bậy it is wrong khổng lồ speak ill of one"s companion nói xấu chúng ta là ko xuất sắc you were wrong lớn take the car without permission anh lấy xe pháo nhưng ko được phép là bậy he told me he had done nothing wrong hắn nói cùng với tôi rằng hắn chẳng có tác dụng điều gì bậy bạ cả sai, không ổn, không đảm bảo my watch is wrong đồng hồ thời trang tôi bất ổn he did the sum but got the wrong answer/got the answer wrong hắn có tác dụng bài tính cùng, nhưng đáp số ko đúng/vấn đáp sai her estimate of the cost was completely wrong cô ấy lượng giá bán sai hẳn sai; nhầm can you prove that I am wrong? anh rất có thể minh chứng là tôi sai không? that"s where you"re wrong kia là nơi nhưng anh nhầm you"re doing it the wrong way anh sẽ thao tác đó một phương pháp sai lầm the police arrested the wrong man công an bắt nhầm người am I wrong in thinking that it"s getting cold? liệu tôi bao gồm nhầm lúc nghĩ rằng ttách đã giá dần? we came the wrong way/took a wrong turning công ty chúng tôi đi lạc đường/rẽ nhầm vị trí khổng lồ take the wrong street đi nhầm con đường to take the wrong train; to be on the wrong train đi nhầm tàu; ngồi nhầm tàu lớn buy the wrong book sở hữu nhầm sách (không ổn sách nên mua) I"m afraid you got the wrong number tôi e rằng anh sẽ cù nhầm số you are wearing your jumper the wrong way round chị khoác áo len ấm nhầm đằng trước ra ẩn dưới rồi he"s the wrong man for the job anh ta là bạn ko mê thích phù hợp với quá trình they live sầu on the wrong side of town họ sống ở một vị trí ko phù hợp trong thành thị (wrong with somebody / something) không chạy, hư, ko chuyển động tốt; sai trái, ko được nlỗi cần có What "s wrong with the engine? It"s making an awful noise Máy tất cả gì trục trẹo thế? Nó sẽ kêu thanh lọc cọc there is something wrong with his eyes mắt anh ta bao gồm gì bất ổn rồi what"s wrong with you? bao gồm điều gì sai trái đến anh vậy? what"s wrong with telling the truth? nói thực sự thì bao gồm gì đáng trinh nữ lớn have (get) hold of the wrong kết thúc of the stiông chồng tất cả ý suy nghĩ trọn vẹn lầm; gồm nhận định trọn vẹn lầm on the wrong foot (thể thao,thể thao) trái chân, tréo giò get (hold on) the wrong kết thúc of the stiông chồng (thông tục) hiểu lầm hoàn toàn điều tín đồ khác nóiphó xuất phát từ một phương pháp không đúng trái, chệch phía, lầm lẫn, cùng với hiệu quả sai trái you guessed wrong anh đân oán không đúng rồi he played the tune all wrong hắn chơi điệu hết cả khổng lồ vày a sum wrong làm sai một bài tính lạc khổng lồ lead someone wrong dẫn ai lạc đường to lớn get in wrong with someone (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ai ghét to lớn get someone in wrong làm cho ai mất tín nhiệm; tạo cho ai bị căm ghét to go wrong mắc lỗi, sai trái hỏng, ko chạy, không thao tác làm việc đúng đắn (vật dụng móc) the television has gone wrong again cái ti vi lại bị hỏng rồi chạm mặt rắc rối their marriage started to lớn go wrong when he got a job abroad cuộc hôn nhân của họ bước đầu xấu đi Khi anh ta tất cả Việc làm cho ở quốc tế get somebody wrong (thông tục) thiếu hiểu biết ai; gọi lầmdanh trường đoản cú cái xấu, tin xấu, điều không tốt, mặt xấu to make wrong right khiến cho cái xấu thành tốt to know right from wrong biết khác nhau cần trái điều không đúng, điều quấy (về mặt đạo đức); hành động không đúng, hành động quấy khổng lồ put someone in the wrong đổ loại không đúng cho ai hành động bất công, sự bất công; điều bất công they have sầu done us a great wrong họ vẫn đối xử với công ty chúng tôi khôn xiết bất công (pháp lý) điều thiệt hại, điều tổn hại to vày sometoàn thân wrong làm cho sợ hãi ai in the wrong tất cả lỗi two wrongs don"t make a right (tục ngữ) đừng viện cớ bào chữangoại đụng tự làm điều gì xấu so với ai; đối xử xấu, đối xử bất công với ai a wronged wife một fan bà xã xấu xí chụp nón, đổ tiếng xấu (cho ai) you wrong me if you think I only did it for selfish reasons anh đổ giờ đồng hồ xấu cho tôi nếu anh cho là tôi làm cho điều đó chỉ vày đầy đủ lý do ích kỷ sai
*
/rɔɳ/ tính trường đoản cú xấu, không xuất sắc, tồi it is wrong khổng lồ speak ill of one"s companion nói xấu bạn là không xuất sắc trái, ngược in the wrong sense đối lập, ngược the wrong side mặt trái wrong side foremost ngược, trước ra sau wrong side out trái, trong ra ngoài wrong side up ngược, bên trên xuống dưới không đúng, bất ổn, lầm; trái lý, không nên trái my watch is wrong đồng hồ thời trang tôi bất ổn wrong use of a word sự sử dụng trường đoản cú sai khổng lồ be wrong trái lý, sai bất ổn there is something wrong with hyên ổn anh ta bao gồm điều gì sai trái what"s wrong with that? được cả, không tồn tại gì bất ổn yêu cầu không? !to be on the wrong side of forty (xem) side !khổng lồ be in the wrong box (xem) box !to lớn have (get) hold of the wrong end of the stiông chồng bao gồm ý nghĩ về hoàn toàn lầm; tất cả cảm tưởng hoàn toàn lầm !on the wrong foot (thể dục,thể thao) trái chân, tréo giò phó từ sai, không ổn, ko xứng đáng, bậy to lớn vì chưng a sum wrong làm sai một bài bác tính lạc lớn lead someone wrong dẫn ai lạc đường !to lớn get in wrong with someone (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ai ghét !to get someone in wrong tạo nên ai mất tín nhiệm; làm cho ai bị đáng ghét !to go wrong lạc đường, lầm con đường (kỹ thuật) hư, ko chạy (máy) (thương thơm nghiệp) không chạy, tiến hành không giỏi (nghĩa bóng) trsinh sống yêu cầu xấu, hư đi (nghĩa bóng) sa bửa, nhầm nhỡ danh từ tin xấu, điều không tốt, khía cạnh xấu, dòng xấu lớn make wrong right làm cho cái xấu thành xuất sắc to know right from wrong biết minh bạch yêu cầu trái điều sai trái, điều bất công to lớn be in the wrong trái to lớn put someone in the wrong đổ dòng sai đến ai (pháp lý) điều thiệt sợ hãi, điều tổn định sợ hãi to lớn do sometoàn thân wrong làm sợ hãi ai nước ngoài động từ có tác dụng sợ hãi, có tác dụng thiệt hại (người nào) đối đãi bất công (với người nào) chụp nón, gán cho hầu như hộp động cơ không giỏi

Chuyên mục: Công nghệ tài chính